You are here

Farma Lumbrikum Radovanovic

Address: 
Bosanska 4
Slike: 

,,

Brendovi: 

PREDNOSTI GLISTENJAKA

Prirodan proizvod u kome su hranjive materije koncentrisane prirodnim putem …

Gliste dišu preko kože koja je vlažna jer je presvučena ekskretom,
koji pored toga štiti gliste od svih patogenih mikroorganizama.
Omogućavajući im da opstanu u zemljištu.
Sluz koju luče, se meša sa obiljem hranjivih materija,
vezujući ih u takve spojeve koji omogućavaju da se one postepeno otpustaju,
oslobađajući hranjive materije kroz duži vremenski period.
Ovako bogat glistenjak je nezamenjiv u organskoj proizvodnji, gde nema mesta hemiji.

Bogat hranjivim materijama

Izuzetno bogat organskim jedinicama potrebnim za rast i razvoj svih biljnih vrsta kao što su azot, fosfor i
kalijum kao i oligoelementima kao što su magnezijum, selen, cink, bor, gvozđe, kalcijum, sumpor,
mangan, koji deluju kao biokatalizatori potpomažući iskoristljivost hranjivih materija u svim uslovima.
Tako se one oslobađaju onda kada je to potrebno, u proleće dovode do sporijeg otpuštanja,
dok na leto, kada dođe do povišenih temperatura, na kojima mikroorganizmi više rade,
oslobađa se više hranjivih materija u doba kada je biljkama to i najpotrebnije.
Zar nije Priroda sve lepo smislila?

Sitnomrvičasta struktura doprinosi boljoj aeraciji zemljišta,
poboljšanoj vodopropustljivosti, te boljoj iskoristljivosti hranjivih materija

Sitnomrvičasta struktura glistenjaka pokazuje mnoge prednosti u odnosu na peščanu strukturu,
koja ne može da vezuje hranjive materije za sebe ili glinastu koja kada se navlaži zarobljava hranjive materije
u masu nalik betonu uz to ne propuštajući ni vazduh.
Istovremeno sitnomrvičasta struktura vezuje vodu i do 2 puta svoje težine, omogućujući da ona bude dostupna
biljkama onda kada im je i potrebna., dok eventualni višak vode lako pronalazi put čineći ga odličnim
drenažnim slojem.
Slična je stvar i sa kiseonikom, koji koristi sitnomrvičastu strukturu da prodre do korena,
a on je jedan od esencijalnih faktora za kvalitetan razvoj korenovog sistema.
Svime tim glistenjak popravlja kvalitet zemljišta čineći ga pogodnim za sadnju svih biljnih vrsta.

Ne dovodi do efekta paljenja biljke

Visoka koncentracija hranjivih materija oslobođena iz veštačkih đubriva (NPK)
deluje toksično na koren i sistem biljke.
Sam postupak proizvodnje mineralnih đubriva, gde se ona vezuju za treset kao najjeftiniji supstrat,
u proizvodnji tkz zemlja za cveće dovodi do njihovog naglog otpuštanja prilikom prvog zalivanja biljke,
jer vodotopive materije više ništa ne zadržava
Isto tako stajsko đubrivo, kao poluproizvod, nema vezivnih materija poreklom iz glista koje bi učinile
da se iste postepeno oslobađaju, uz to stajsko đubrivo sadrži i termofilne bakterije koje
pri svom radu razvijaju i temperature od 80 stepeni C, što doslovce pali biljku.

Bogat enzimima i hormonima

koje gliste sekretuju a koje biljke prepoznaju kao prirodne hormone rasta, auksine i giberaline,
te tako podstaknute uz obilje raspoloživih hranjivih materija predstavljaju blagodetnu sredinu za rast i razvoj svih
biljnih vrsta
Glistenjak sadrži i visoke vrednosti celulaza i amilaza , alkaline fosfataze kao i humične kiseline.
Tiokarbamidna kiselina je takođe prisutna i ona čini prirodni pesticid

Mnoštvo korisnih bakterija

Aerobne vrste, kao i kulture koje fiksiraju azot daju zemljištu mnogo bolja svojstva, koja se protežu
i na naredne kulture a uz to čineći prirodnu protivtežu patogenim mikroorganizmima.

Uravnotezen pH

Blago alkalan pH glistenjaka odlično puferuje kiselost tla nastalu degradacijom organskih materija,
omogućujući da zemljište zadrži konstantne uslove, čime se izbegava stres biljaka zbog variranju pH vrednosti

Nema neprijatnog mirisa

Ne sadrži termofilne i anaerobne bakterije, koje su u stanju da svojim radom stvaraju gasove neprijatnih mirisa,
već aerobne sojeve, tako da glistenjak ima neutralan miris.

Očuvanje ekosistema

Primenom glistenjaka umesto veštačkih đubriva se sprečava efekat koji ima upotreba veštačkih đubriva
gde posle njihove upotrebe i spiranja, azot ulazi u vodne tokove i dovodi do cvetanja algi u priobalnom području,
koje zatim troši ogromne količine kiseonika koji onda fali vodenim organizmima gde dolazi do pomora.
U uslovima smanjene koncentracije kiseonika ili čak, anaerobnim uslovima i samo razlaganje neće biti potpuno,
pa se stvaraju produkti razlaganja koji vodi daju loš ukus, neprijatan miris i uopšte lošiji kvalitet. Takva voda
ne može da se koristi za piće i može uzrokovati uginuće stoke ako se koristi kao pojilo.
Rude kalijuma i fosfora koje se koriste u proizvodnji veštačkih đubriva su limitirane.
Proizvodnja azota u obliku u kome je pristupačan za biljke, iako je prisutan neograničeno u atmosferi je
limitirana količinom raspoloživog uglja i zemnog gasa, jer se zaista ogromne količine energije troše
(8% svetske proizvodnje) pri procesu fiksacije azota.
Tako da će u dogledno vreme u mnogome nastaviti trend poskupljenja proizvodnje istih.

Prilikom proizvodnje glistenjaka ne dolazi do emisije metana
i N2O.u atmosferu, kao što dolazi prilikom proizvodnje veštačkih, mineralnih đubriva.
Emisija ova dva gasa uzrokuje globalno zagrevanje
Glistenjak takođe popravljanjem strukure zemljišta sprečava eroziju,
koja je tako karakteristična za zemljišta nemilosrdno tretirana mineralnim đubrivima tokom eksploatacije.
Potrebne su decenije da bi se uopšte akumulirani nitrati razložili

Vezuje štetne materije za sebe ako ih ima u preegzistirajućem zemljištu ili ukoliko se pojave kasnije
Sitnomrvičasta struktura mu omogućuje da veže za sebe štetne materije kao što su teški metali,
prevodeći ih u nerastvorljivi oblik, gde će se tako vezani manje otpustati u tlo,
smanjujući njihovu štetnu koncentraciju.

Tamna boja glistenjaka obasjana sunčevim zracima u proleće doprinosi bržem zagrevanju tla,
Na taj način podstižući klijanje iz semena, kao i brži razvoj biljaka usled ubrzanja svih biohemijskih procesa.